Zeszyt 3 - Rak jajnika


Histopatologiczne typy raka jajnika

Około 90% nowotworów jajnika stanowią nowotwory wywodzące się z nabłonka pokrywającego powierzchnię jajnika, czyli raki. Wśród raków gruczołowych można wyróżnić kilka podtypów. Najczęściej występuje typ surowiczy, potem śluzowy, endometrialny i najrzadszy, charakteryzujący się większą złośliwością, typ jasnokomórkowy. Ponadto wyróżnia się jeszcze inne, bardzo rzadko występujące typy: mieszany, niezróżnicowany i guz Brennera.
W badaniu histopatologicznym tkanek guza istotna jest także ocena stopnia zróżnicowania histologicznego, tak zwane G (G1, G2, G3), ze względu na jego znaczenie rokownicze oraz wpływ na wybór leczenia. Inne typy złośliwych guzów jajnika to nowotwory wywodzące się ze sznurów płciowych, z komórek rozrodczych, mięsaki, a także nowotwory nabłonkowe jajnika o granicznej złośliwości (borderline).
Nowotwory graniczne mimo podobieństwa do raków wiążą się z dobrym rokowaniem. Podstawową cechą histopatologiczną pozwalającą odróżnić je od raków jest brak niszczącej inwazji podścieliska. Stosunkowo często zmiany nowotworowe w jajniku mają charakter przerzutów z innych narządów. Najczęstsze nowotwory dające przerzuty do gonad to rak piersi, rak trzonu macicy, rak żołądka czy rak jelita grubego.
Niekiedy trudno zróżnicować punkt wyjścia guza między pierwotnym nowotworem jajnika a na przykład ogniskami przerzutowymi pochodzącymi z nowotworów przewodu pokarmowego. Największe problemy wiążą się zazwyczaj z przerzutami z jelita grubego. Ogniska przerzutowe w jajnikach można wykryć wcześniej niż ognisko pierwotne w jelicie. Ponadto często zarówno obraz makroskopowy, jak i histologiczny przerzutów raka jelita grubego może być bardzo zbliżony do pierwotnego gruczolakoraka śluzowego jajnika.
Należy pamiętać o możliwości występowania pierwotnego raka otrzewnej, który klinicznie przebiega tak jak rak jajnika. Przy trudnościach diagnostycznych pomocne mogą być badania immunohistochemiczne. W tkankach ocenia się obecność między innymi: cytokeratyn, wimentynę, antygen Ca 125.


  << poprzedni rozdział    Rozdział 4 z 17   następny rozdział >>